Ulveland

Wolfland

Billede galleri / Picture gallery

DK

Beskrivelse

Ulveland er instruktør Olivia Chamby-Rus’ personlige, poetiske portræt af sit eget kvarter, det multikulturelle og berygtede område ved Blågårds Plads i København. Gennem tre års optagelser er det lykkes hende at få unik adgang til børn og unge omkring pladsen og indfange livet, som det ser ud gennem deres øjne. Opvokset i Sverige med polske forældre og nu bosat i Danmark er instruktøren optaget af, hvad det vil sige at vokse op med flere kulturer – som børnene ved Blågårds Plads gør det. Gennem temaer som kulturforskelle, død, krop og identitet dykker hun i denne dokumentar ned i barndommen – som en tilstand, et sted og en periode. Ulveland er en film om barndom og om overgangen til voksenlivet, om at skubbe grænser, finde ud af hvem man er, hvem man gerne vil være, og hvor man hører til i verden.

 

UK

Description

Wolfland is director Olivia Chamby-Rus’ personal and poetic portrait of her own neighbourhood, the multicultural and infamous area around Blågårds Plads in Copenhagen. Over the course of three years she has managed to get a unique access to the children and teenagers of the area and to capture life from their perspective. Raised in Sweden with Polish parents and now living in Denmark the director is interested in what it is like growing up with several cultures – as these kids do. Dealing with themes like cultural differences, death, body and identity this documentary dives into childhood – as a state of mind, as a place and as a period of time. Wolfland about childhood and the transition to adult life, about pushing boundaries, figuring out who you are, who you want to be, and finding your place in the world.

 

Info

Title

Ulveland

Wolfland

Lenght

75 min.

Production year

2018

Director

Olivia Chamby-Rus

Producer

Malne Flindt Pedersen

Editor / Editors

Mark Bukdahl

Contact

malene-flindt-pedersen-370x370px

Malene Flindt Pedersen

Scroll til toppen