Organiseret Vildskab

Organized Wilderness

Billede galleri / Picture gallery

DK

Beskrivelse

ORGANISERET VILDKAB følger Danmarks største naturgenopretningsprojekt nogensinde. Den sjette masseuddøen er i fuld gang, og 80% af Danmarks arter er uddøde de sidste 20 år – med landbrug på alle flader, kan naturen være svær at få øje på i vores lille land. Nu skal biodiversiteten hjælpes på ret køl, når den tætte industriskov fælles og den oprindelige, vilde natur fremelskes i Hammer Bakker i Nordjylland. Vi følger det ambitiøse projekt fra de første møder til de gennemgribende ændringer er gennemført. Kan mennesker samarbejde om at skabe natur? Og hvor vild vil vi i virkeligheden tillade naturen at blive?

 

UK

Description

ORGANIZED WILDNESS follows Denmark’s largest ever rewilding project. The sixth mass extinction is happening right now, and 80% of all species in Denmark have been exterminated in the last 20 years – with agriculture covering most of the land, wild nature is hard to find. Now it is time to push biodiversity in the right direction by bringing Hammer Hills in northern Jutland back to its original natural state. We follow the ambitious project from the first meetings and until the radical changes have been completed. Can humans work together to restore nature? And ultimately, how wild do we actually want nature to be?

 

Info

Title

Organiseret Vildskab

Organized Wilderness

Director

Phie Ambo

Producer

Malene Flindt Pedersen

Editor / Editors

Mads Michael Olsen

Photographer

Phie Ambo og Martin Sindal La Cour

Music

Johan Carøe

In collaboration with

TV2, DFI, Den Vestdanske Filmpulje og 15. Juni Fonden

Contact

malene-flindt-pedersen-370x370px

Malene Flindt Pedersen

Indkøbskurv
Scroll to Top