Into the Ice

Into the Ice

Billede galleri / Picture gallery

DK

Beskrivelse

Isen på verdens poler smelter. Det vil resultere i enorme stigninger i havenes vandstand og få store konsekvenser for hele verden. Men trods grundig forskning har vi stadig ikke et endegyldigt svar på, hvor hurtigt denne forandring sker. Forskerne kigger normalt på indlandsisen oppefra via satellitter. Men det kan vise sig at være endnu mere afgørende, hvad der sker inde i og under isen.

I dokumentarfilmen Into the Ice følger vi en række banebrydende og rekordsættende forskningsekspeditioner på den grønlandske indlandsis. Instruktør Lars Ostenfeld har fået unik adgang til at følge nogle af verdens førende glaciologer dybt ind i klimaforandringernes smeltende hjerte. Med livet som indsats søger de ny og vigtig data, der skal hjælpe os med at svare på et af tidens mest presserende spørgsmål: Hvor hurtigt smelter isen – og hvor lang tid har vi dermed til at lægge en plan for verden? Isen gemmer selv på svaret.

 

UK

Description

The ice at the poles is melting. This will result in huge sea level rises and have a major consequences for the whole world. But despite thorough research, we still don’t have a definitive answer as to how quickly this change is happening. Scientists usually look at the ice sheet from above via satellites. But it can prove to be even more crucial what happens into and under the ice.

Into the Ice follows a number of groundbreaking and dangerous research expeditions on the Greenland ice sheet. Director Lars Ostenfeld has gained unique access to follow some of the world’s leading glaciologists deep into the melting heart of climate change. They are all looking for new and important data to help us answer one of the most pressing questions of our time: How fast is the ice melting – and how much time do we have to make a plan for the world? The ice itself habours the answer.

 

Info

Title

Into the Ice

Into the Ice

Director

Lars Henrik Ostenfeld

Producer

Malene Flindt Pedersen

Co-Producer

Caspar Haarløv

Scriptwriter

Caspar Haarløv

Editor / Editors

Anna Heide

Photographer

Lars Henrik Ostenfeld

In collaboration with

Lunbeckfonden

Contact

malene-flindt-pedersen-370x370px

Malene Flindt Pedersen

Scroll til toppen