Fra krig til forlig – For børnenes skyld

For the Sake of the Children

Billede galleri / Picture gallery

DK

Beskrivelse

Gang på gang bliver børn taget til gidsel i skilsmissesager, og de ender ofte som de store tabere i forældrenes konflikt. FRA KRIG TIL FORLIG, følger en familie i en hård skilsmisse, som har sagt ja til at deltage i et mæglingsforløb hos en gruppe børnesagkyndige psykologer. Ordningen har været med til at inspirere den nye skilsmisselov der trådte i kraft i foråret 2019, og som sætter børnenes velvære i centrum. Forældrene lærer at samarbejde på ny, for børnenes skyld, men det er ikke altid let at nå til enighed.

 

UK

Description

Over and over again children are taken hostage in the process of divorce and end up as the losers of their parents’ conflict. FOR THE SAKE OF THE CHILDREN follows a family in the midst of a complicated divorce, who has agreed to participate in a mediation process with a child psychologist. This type of arrangement has inspired the recent divorce act taken to effect in the spring of 2019, which puts the well-being of the children in focus. The parents learn to work together again, for the sake of the children, but it isn’t always easy to get along.

 

Info

Title

Fra krig til forlig – For børnenes skyld

For the Sake of the Children

Lenght

40 min.

Production year

2019

Director

Bente Milton

Producer

Malene Flindt Pedersen

Contact

malene-flindt-pedersen-370x370px

Malene Flindt Pedersen

Scroll til toppen