En Familie i Krig

A Family at War

Billede galleri / Picture gallery

DK

Beskrivelse

Jørgen Flindt Pedersens dokumentarfilm En familie i krig handler om en amerikansk familie med militære traditioner, som i 2003 mister deres søn i krigen mod Saddam Hussein i Irak.

Vi følger familiemedlemmernes udvikling over et år – hvordan de søger at komme videre i et liv, som hele tiden leves i skyggen af sønnens død. Deres forskellige måder at reagere på indebærer nogle spændinger mellem dem, som kan risikere at føre krigen helt ind i familien. For moderen Roxanne bliver det en politisk vækkelse, en erkendelse af, at hun alt for længe har undskyldt sig med kun at være “et ganske almindeligt menneske” og nu må begynde at blande sig.

Filmen handler ikke bare om George Bushs Amerika og krigen mod Irak, men om forholdet mellem magthavere og undersåtter i det hele taget. Og om tragedien som den faktor, der på dramatisk vis tvinger mennesker til at revurdere deres liv, og som dermed også ændrer relationerne imellem dem.

 

UK

Description

Jørgen Flindt Pedersen’s documentary film A Family at War describes an American family with military traditions that lose their son in the war against Saddam Hussein in Iraq, 2003.

It follows the evolution of the family members through a year – how they are trying to get on with their life, living in the shadows of their son’s death. Their different ways of coping result in fights between them, bringing the war to the entire family. For the mother, Roxanne, it becomes a political awakening, the realization that she has spent far too much time being ‘an ordinary citizen’, and that the time to act has come.

The film is not only about George Bush and the American war against Iraq, it is about the relation between those in power and their servants. Not to mention the factor that dramatically forces people to reconsider their lives, consequently changing the interrelations between them.

 

Info

Title

En Familie i Krig

A Family at War

Lenght

55 min.

Production year

2004

Director

Jørgen Flindt Pedersen

Producer

Malene Flindt Pedersen

Editor / Editors

Anders Villadsen

Photographer

Morten Bruus

Music

Kåre Bjerkø

In collaboration with

Det Danske Filminstitut / DR

Contact

malene-flindt-pedersen-370x370px

Malene Flindt Pedersen

Scroll til toppen